Vertrouwenspersoon werknemers

Iedereen heeft recht op een veilige werkomgeving.

Ongewenst gedrag komt helaas vaker voor dan je denkt. Op de werkvloer kan het voor hele vervelende situaties zorgen. Dit zorgt ervoor dat je niet meer met plezier naar je werk gaat of dat je liever helemaal niet meer gaat.

De belangrijkste taak van de vertrouwenspersoon is het opvangen en begeleiden van mensen die ongewenst gedrag ervaren. Zoals agressie en geweld, seksuele intimidatie/ongewenste intimiteiten, pesten en discriminatie.

Een vertrouwenspersoon gaat altijd vertrouwelijk om met de informatie van werknemers. Er is een geheimhoudingsplicht.

De vertrouwenspersoon is nadrukkelijk bedoeld voor de opvang en begeleiding bij ongewenste omgangsvormen en integriteit. Maar de vertrouwenspersoon zal ook een luisterend oor bieden als er sprake is van privéproblemen, arbeidsconflicten, te hoge werkdruk, reorganisatie of misstanden en onregelmatigheden.

Als organisatie kun je kiezen voor een interne of externe vertrouwenspersonen. Een melding doen bij een interne vertrouwenspersonen vinden melders soms lastig. Het gaat vaak om collega’s. Ondanks dat de interne vertrouwenspersoon die rol doorgaans op een integere manier zal invullen, vragen melders zich af of hun melding niet bij de baas terecht komt of bij de mensen waar het om gaat.”

Om deze reden is het verstandig dat de werkgever een externe vertrouwenspersoon inschakelt.

Wil je hier meer informatie over dan kan je een bericht sturen.