Vertrouwenspersoon werkgevers

Ongewenst gedrag komt helaas vaker voor dan de meeste mensen denken. Op de werkvloer kan het voor hele vervelende situaties zorgen. Mensen gaan niet meer met plezier naar het werk en in de ernstigste gevallen ontstaan er ziekmeldingen.

De belangrijkste taak van de vertrouwenspersoon is het opvangen en begeleiden van medewerkers die ongewenst gedrag ervaren. Zoals agressie en geweld, seksuele intimidatie/ongewenste intimiteiten, pesten en discriminatie.

De vertrouwenspersoon-functie is nadrukkelijk bedoeld voor de opvang en begeleiding bij ongewenste omgangsvormen en integriteit. Niettemin zal de vertrouwenspersoon ook een luisterend oor bieden als er sprake is van privéproblemen, arbeidsconflicten, te hoge werkdruk, reorganisatie of misstanden en onregelmatigheden.

Een vertrouwenspersoon gaat altijd vertrouwelijk om met de informatie van werknemers. Er is een geheimhoudingsplicht.

Een vertrouwenspersoon is iemand die door een organisatie aangesteld wordt om medewerkers die ongewenst gedrag ervaren op te vangen en te begeleiden. Deze persoon heeft inzicht in de regel-/wetgeving, taken, verantwoordelijkheden en de positie van de vertrouwenspersoon.

Om grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer tegen te gaan houdt een vertrouwenspersoon zich bezig met het geven van voorlichting. Ook adviseert een vertrouwenspersoon het management en leidinggevenden over zaken als omgangsvormen, integriteit en gedragsnormen

Verder houdt een vertrouwenspersoon zich bezig met schendingen van de integriteit en maatschappelijke misstanden. Fraude, diefstal van bedrijfsmiddelen en machtsmisbruik zijn voorbeelden van niet-integer gedrag.

Naast het aanstellen van een vertrouwenspersoon is het van belang dat een bedrijf een duidelijk beleid heeft tegen ongewenst gedrag en zelf het goede voorbeeld geeft. Ook hierin kan een vertrouwenspersoon ondersteunen, adviseren en uitvoeren.

Het is verstandig als werkgever een externe vertrouwenspersoon in te schakelen.